Program EQAhem dotyczy oceny jakości badania mikroskopowego krwi obwodowej i szpiku kostnego. Program jest dostępny dla każdego laboratorium.

Każde uczestniczące w programie laboratorium otrzymuje unikalny trzycyfrowy numer kodowy EQAhem, który stosowany jest we wszystkich raportach i publikacjach. Wyniki poszczególnych laboratoriów są ich własnością i nie są udostępniane przez organizatorów żadnym innym instytucjom, ani osobom do tego nieupoważnionym.

Program organizowany jest w cyklach rocznych. W każdym roku przeprowadzane są dwa sprawdziany:

Rodzaj sprawdzianu miesiąc w którym rozsyłane są preparaty ostateczna data złożenia zamówienia
Ocena rozmazu szpiku kostnego
wraz z krwią obwodową
luty 10 styczeń
Ocena rozmazu krwi obwodowej październik 15 września

Laboratorium może również w ciągu roku zrezygnować z uczestnictwa – w tym wypadku pisemna rezygnacja musi być dostarczona do biura SOWA- med z jednomiesięcznym wyprzedzeniem.

Informacja dla uczestników programu EQAhem

Program EQAhem jest wyjątkowym sprawdzianem z zakresu cytologii hematologicznej, pozwalającym na ocenę umiejętności analizy i interpretacji rozmazów krwi obwodowej i szpiku kostnego we wszystkich aspektach wymaganych standardami dla tej analizy.

 EQAhem to program wymagający, zarówno dla Uczestników jak i dla osób przygotowujących i opracowujących wyniki sprawdzianu. W każdym sprawdzianie staramy się dostarczyć Państwu nie tylko jak najbardziej szczegółową ocenę posiadanych kompetencji, ale również przekazać sporą dawkę praktycznej wiedzy, która te kompetencje poszerza. Powoduje to, że sprawdzian jest wyjątkowo rozbudowany, a opracowanie wyników – bardzo czasochłonne. Wiemy, że długi okres oczekiwania na wynik sprawdzianów jest dla Państwa niedogodnością, jednak zarówno przepisanie nadesłanych wyników i ich indywidualna interpretacja, przeprojektowywanie arkusza z danymi oraz formularza z wynikami, wreszcie tworzenie komentarza, wszystkie te czynności wykonywane mogą być wyłącznie przez dwie, niżej podpisane osoby, dla których EQAhem jest jedynie jedną z wielu aktywności zawodowych. Ze względu na w/w czynniki, czas oczekiwania na wyniki może przedłużyć się do ok. 4 m-cy od momentu zamknięcia sprawdzianu, w związku z powyższym, prosimy o cierpliwość w oczekiwaniu na raport. Mamy nadzieję, że zostanie ona wynagrodzona z chwilą przekazania Państwu ostatecznych wyników sprawdzianów.

Krzysztof Lewandowski

Patrycja Goczewska

Ekspert sprawdzianu: Dr hab. Krzysztof Lewandowski, Uniwersyteckie Centrum Medycyny Laboratoryjnej, UCK w Gdańsku

 

Statystyczne i graficzne opracowania raportów

« Powrót | Drukuj