Nowe sprawdziany oraz zmiany w ofercie Labquality 2023

1. Nowe sprawdziany i produkty EQA

2704 ACTH i kortyzol (str. 20)

2706 Kortyzol w ślinie (str. 20)

2754 Elastaza w kale (str. 30)

5250 Test IGRA w zakażeniu Mycobacterium tuberculosis (str. 35) 

5261 Zakażenia grzybicze, wykrywanie kwasów nukleinowych (str. 43)

5556 HSV 1&2/ VZV/ T. pallidum, wykrywanie kwasów nukleinowych (str. 44)

5965 Chemokina CXCL13 (str. 36)

5230 Mycobacterium tuberculosis, lekooporność (str. 40)

2115 Hemoglobina, 1 poziom, HemoCue 801 i Hemocue 301 (str. 26)

2. Zmiany w harmonogramie sprawdzianów

2200 Lipidy i lipoproteiny oraz 2202 Lipoproteina a (4 rundy rocznie)

2109 Bilirubina sprzężona (4 rundy rocznie)

5612 Chlamydia trachomatis i Neisseria gonorrhoeae, wykrywanie kwasów nukleinowych

5302 Choroby przenoszone drogą płciową Multiplex, wykrywanie kwasów nukleinowych

2132 Białko C-reaktywne (CRP), POCT

5560 Wirus Puumala, przeciwciała

5635 Wirus dengi, przeciwciała i antygen

5562 Wirusy układu oddechowego, wykrywanie kwasów nukleinowych

 3. Sprawdziany wycofane

5850 Brucella, przeciwciała

2733 Odczyn Biernackiego, aparaty iSED

8702 Chromogranina A

4. Zmiany w sprawdzianach, w próbkach lub parametrach

5300 Choroby układu oddechowego (multiplex)- wykrywanie kwasów nukleinowych. Nowy parametr: Legionella pneumophila.

5472 Pasożyty w kale (multiplex)- wykrywanie kwasów nukleinowych. Wycofany parametr: Entamoeba dispar.

5681 SARS-CoV-2, wykrywanie antygenu. Liczba próbek zwiększona z 2 do 3.

5. Planowane sprawdziany pilotażowe

Sprawdziany pilotażowe są sprawdzianami EQA w fazie rozwoju. Informacje są zamieszczane na bieżąco na stronie https://www.labquality.fi/en/external-quality-assessment/new-round/

Wirusologia: Wirus małpiej ospy, wykrywanie kwasów nukleinowych

Mikrobiologia: Patogeny w posiewie krwi (sepsa), Multiplex, wykrywanie kwasów nukleinowych

Mykologia: Zakażenia grzybicze, natywna i fluorescencyjna mikroskopia wirtualna

Hematologia: Cytometria przepływowa, Immunofenotypowanie, subpopulacje limfocytów

Inne zmiany w Programie Labquality

1. Zintegrowane sprawdziany: EQA3 (obejmujące fazę przed- i/lub poanalityczną)

Zintegrowane sprawdziany zewnętrznej oceny jakości w części rund obejmują swoim zakresem cały proces analityczny, również fazę przed- i/lub poanalityczną, co pozwala spełniać wymagania normy ISO 15189. W 2019 roku w ofercie Labquality znajduje się ponad 30 sprawdzianów zintegrowanych. Wszystkie zostały oznakowane symbolem EQA3.

2. Jeden sprawdzian- wiele wyników

Od 2015 roku Labquality umożliwia wysyłanie wielu wyników z jednego zestawu próbek w większości sprawdzianów. Oznacza to, że akceptowane będą wyniki z trzech analizatorów lub testów, jeśli wyniki zostaną wpisane elektronicznie a objętość próbek będzie wystarczająca do wykonania dodatkowych badań.

3. Raporty

Począwszy od 2015 roku wersja papierowa raportów będzie wysyłana tylko do tych uczestników, którzy zamówią produkt o numerze „9987 Wysyłka wydrukowanych raportów pocztą”. Laboratoria, które nadal będą chciały otrzymywać raporty pocztą, będą musiały zamówić jeden produkt 9987, niezależnie od liczby sprawdzianów, w których biorą udział. Produkt „9987 Wysyłka wydrukowanych raportów pocztą” obejmuje wydruki raportów ze wszystkich zamówionych przez laboratorium sprawdzianów.

Wersja elektroniczna raportów jest dostępna bez opłat w Labscali. W 2015 roku z Labscali będą wysyłane drogą mailową informacje do uczestników o dostępności raportów. Dlatego bardzo prosimy o podawanie aktualnych adresów mailowych na formularzu zamówienia. Dzięki temu nowe raporty nie pozostaną niezauważone a uczestnicy będą mieli możliwość ich przejrzenia i wydrukowania natychmiast po opublikowaniu.

« Powrót | Drukuj